Make your own free website on Tripod.com
การอนุบาล

ลูกจระเข้ตัวอ่อนในระยะแรก ควรจะนำไปเลี้ยงไว้ในบ่ออนุบาลก่อนเป็นอันดับแรก บ่ออนุบาลนี้จะมีขนาด 50 * 60 ตารางเซนติเมตร โดยภายในบ่อจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ทั้ง 2 ด้านของบ่อ ระดับน้ำสูงประมาณ 6 เซนติเมตร เพราะลูกจระเข้นี้จะต้องได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ตรงกลางบ่อก็ยกเป็นลานซีเมนต์ สำหรับให้ลูกจระเข้ขึ้นมานอนพักอาศัย

สำหรับลูกจระเข้ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่แล้วยังไม่แข็งแรงดีนัก ก็ควรนำไปเลี้ยงไว้ในบ่อสำหรับอบให้ความอบอุ่นแก่ลูกจระเข้ ที่มีขนาด 50 * 60 ตารางเซนติเมตร ด้านบนติดหลอดไฟฟ้าขนาด 60 - 100 แรงเทียน ภายในบ่อจะมีนน้ำหล่ออยู่เพียงด้านเดียว ระดับน้ำสูงประมาณ 6 เซนติเมตร พื้นที่ที่เหลือยกเป็นลานซีเมนต์สำหรับให้ลูกจระเข้เข้ามานอนพักอาศัย เมื่อลูกจระเข้แข็งแรงดีแล้วจึงนำไปเลี้ยงในบ่ออนุบาลดังกล่าว ซึ่งทั้งบ่ออนุบาลและบ่อสำหรับอบลูกจระเข้ตัวอ่อนนี้ จะต้องมีผ้ามุ้งไนล่อนหรือมุ้งลวดบุ ป้องกันยุงและแมลงวันรบกวนลูกจระเข้ที่อนุบาล ทั้งจะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อให้สะอาดอยู่เสมอทุก ๆ วัน

ลูกจระเข้ตัวอ่อนในระยะแรก ควรจะนำไปเลี้ยงไว้ในบ่ออนุบาลก่อนเป็นอันดับแรก บ่ออนุบาลนี้จะมีขนาด 50 * 60 ตารางเซนติเมตร โดยภายในบ่อจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ทั้ง 2 ด้านของบ่อ ระดับน้ำสูงประมาณ 6 เซนติเมตร เพราะลูกจระเข้นี้จะต้องได้รับความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ตรงกลางบ่อก็ยกเป็นลานซีเมนต์ สำหรับให้ลูกจระเข้ขึ้นมานอนพักอาศัย

สำหรับลูกจระเข้ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่แล้วยังไม่แข็งแรงดีนัก ก็ควรนำไปเลี้ยงไว้ในบ่อสำหรับอบให้ความอบอุ่นแก่ลูกจระเข้ ที่มีขนาด 50 * 60 ตารางเซนติเมตร ด้านบนติดหลอดไฟฟ้าขนาด 60 - 100 แรงเทียน ภายในบ่อจะมีนน้ำหล่ออยู่เพียงด้านเดียว ระดับน้ำสูงประมาณ 6 เซนติเมตร พื้นที่ที่เหลือยกเป็นลานซีเมนต์สำหรับให้ลูกจระเข้เข้ามานอนพักอาศัย เมื่อลูกจระเข้แข็งแรงดีแล้วจึงนำไปเลี้ยงในบ่ออนุบาลดังกล่าว ซึ่งทั้งบ่ออนุบาลและบ่อสำหรับอบลูกจระเข้ตัวอ่อนนี้ จะต้องมีผ้ามุ้งไนล่อนหรือมุ้งลวดบุ ป้องกันยุงและแมลงวันรบกวนลูกจระเข้ที่อนุบาล ทั้งจะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อให้สะอาดอยู่เสมอทุก ๆ วัน

สำหรับสถานที่เลี้ยงอนุบาลลูกจระเข้ในช่วง 1 - 2 เดือนแรก ควรเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน เพราะลูกจระเข้มีลักษณะนิสัยที่ตื่นตกใจและช็อกตายได้ง่าย ลูกจระเข้ที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะยังไม่กินอาหารเนื่องจากยังมีไข่แดง (Yolk) ใช้เป็นอาหารอยู่ประมาณ 5 - 7 วัน หลังจากไข่แดงถูกใช้หมดแล้ว ลูกจระเข้จึงจะรู้สึกหิวและกินอาหาร ถ้ามีคนเข้าไปรบกวนบ่อย ๆ แล้วลูกจระเข้จะตื่นตกใจ และไม่ยอมกินอาหารเป็นเวลาหลาย ๆ วัน ทำให้ลูกจระเข้ผอมและเจริญเติบโตช้า ซึ่งลูกจระเข้จะขึ้นมากินอาหารก็ต่อเมื่อมันรู้สึกว่าปลอดภัยเท่านั้น ถ้ามันตื่นตกใจหรือมีคนมาดูมาก ๆ มันจะเกิดความหวาดระแวง กลัวไม่ยอมขึ้นมากินอาหารและอดอาหารตายไปก็ได้

นอกจากนี้หากจับลูกจระเข้ขึ้นมาจากบ่อแล้วโยนลงบ่อถ้ามีความสูงเกินกว่า 1 เมตร หรือทำให้เกิดเสียงดัง ๆ หรือฟ้าฝ่า ฟ้าร้อง ก็จะทำให้ลูกจระเข้ตื่นตกใจและช็อกตายได้เช่นกัน


ลูกจระเข้ตั้งแต่ระยะแรกฟักออกจากไข่ในช่วงการเลี้ยงอนุบาลนี้ (จนถึงอายุ 1 ปี) จะมีอัตราการตายที่สูงมากประมาณ 20 - 30 % ไม่ว่าจะเป็นลูกจระเข้น้ำจืดหรือน้ำเค็มก็ตาม การที่จะเลี้ยงอนุบาลลูกจระเข้มีอัตราการรอดตายสูงแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แข็งแรงของลูกจระเข้ วิธีการเลี้ยงดู และประสบการณ์ความชำนาญของผู้เลี้ยงเป็นปัจจัยสำคัญ